Exercicis de formulació i nomenclatura química

Pots seguir els enllassos de cada grup de compostos per consultar les normes dels diferents sistemes de formulació i nomenclatura

Solució de l'exercici (pdf)  

1) Anomenar els següents compostos segons la nomenclatura clàssica

a) hidrurs metàl·lics

SrH2

CaH2

PbH2

b) hidrurs no-metàl·lics

CH4

PH3

H2Se

HI

SiH4

HCl

c) òxids metàl·lics

Co2O3

CoO

PtO2

Pt O

K2O

PbO2

Fe2O3

FeO

d) òxids no-metàl·lics

B2O3

N2O3

N2O5

Cl2O

Cl2O7

P2O3

CO2

CO

SiO2

e) sals binàries

CaS

Fe2S3

FeS

FeBr3

FeBr2

CaF2

f) hidròxids

Mg(OH)2 

CuOH

Ni(OH)3             

Ni(OH)2   

 

2) Anomenar els següents compostos segons la nomenclatura IUPAC de Stock fent servir els parèntesi amb les valències

a) hidrurs metàl·lics

SrH2

CaH2

PbH2

b) òxids metàl·lics

Co2O3

CoO

PtO2

Pt O

K2O

PbO2

Fe2O3

FeO

c) òxids no-metàl·lics

B2O3

N2O3

N2O5

Cl2O

Cl2O7

P2O3

CO2

CO

SiO2

d) sals binàries

CaS

Fe2S3

FeS

FeBr3

FeBr2

CaF2

e) hidròxids

Mg(OH)2 

CuOH

Ni(OH)3             

Ni(OH)2 

 

3) Anomenar els següents compostos segons la nomenclatura IUPAC sistemàtica fent servir eles prefixes mono, di , tri, tetra, penta, hexa  i hepta

 

a) hidrurs no-metàl·lics

CH4

PH3

H2Se

HI

SiH4

HCl

b) òxids no-metàl·lics

B2O3

N2O3

N2O5

Cl2O

Cl2O7

P2O3

CO2

CO

SiO2

c) sals binàries

CaS

Fe2S3

FeS

FeBr3

FeBr2

CaF2

f) hidròxids

Mg(OH)2 

CuOH

Ni(OH)3             

Ni(OH)2 

 

4) Formula els següents compostos

 

a) nom clàssic

Hidrur ferrós

Hidrus fèrric

Hidrur alumínic

Hidrur cúpric

Hidrur potàssic

Metà

Silà

Àcid clorhçidric

Amoníac

Estibina

Fosfamina

Òxid niquèlic

Òxid càlcic

Òxid beríl·lic

Òxid cúpric

Anhídrid carbònic

Anhídrid hiposulfurós

Anhídrid bòric

Anhídrid sulfurós

Anhídrid sulfúric

Anhídrid hipobromós

Anhídrid bromós

Anhídrid bròmic

Anhídrid perbròmic

Clorur sòdic

Sulfur fèrric

Fosfur càlcic

Hidròxid alumínic

Hidròxid potàssic

Hidròxid magnèsic

Hidròxid fèrric

 

b) Nom d'Stock

Hidrur d'alumini

Hidrur de níquel (II)

Òxid de ferro (III)

Òxid de plom (IV)

Sulfur de níquel (III)

Hidròxid d'or (III)

 

c) Nom sistemàtic

Trihidrur de ferro

Sulfur de dihidrogen

Fluorur d'hidrogen

Triòxid de diferro

Diòxid de plom

Diòxid de carboni

Pentòxid de difòsfor

Heptòxid de diclor

Difuorur de calci

Clorur de sodi

Trihidròxid de cobalt

Dihidròxid d'estany