Tornar-hi

SENAT ROMÀ

El Senat romà fou una institució de l'antiga Roma que va sorgir com a contrapès a la institució real.     El Senat era un òrgan merament consultiu, però com emanació del poble, el rei considerava les seves propostes, i el convocava sovint. Les seves reunions se celebren en el Comitium en una sala anomenada Bule. Els primers senadors són els representants designats per cada gens. Tenen caràcter vitalici. Com el nombre de gens és invariables (les successives famílies sorgeixen sempre d'un tronc comú i per tant s'integra en alguna de les gens existents) també és invariable el nombre de senadors. Amb la República el Senat va variar la seva composició. Inicialment estava format per tres-cents membres de la noblesa (tots els senadors, llevat d'algun cas excepcional eren Patricis), però després es van reservar cent seixanta-quatre places als plebeus o nous admesos (Conscripti). El nomenament dels Senadors corresponia des de l'inici de la República, als Cònsols o Dictadors. Els Senadors eren consuetudinàriament vitalicis, però el costum va derivo en llei per als Patricis. Com el Senat representava a la noblesa patrícia però hi havia membres plebeus, es va relegar a aquestos dins del Senat a un paper secundari. Si algun s'oposava, en les revisions cuadrienales de senadors que efectuaven els cònsols, eren o podien ser eliminats; a més els plebeus que entraven al senat, no era en general per mèrits, sinó per riquesa, i els seus interessos de classe eren coincidents amb els de la noblesa patrícia. Es distingien entre els Senadors dos grups: els provinents de l'exercici de magistratures; i els que no les havien desempenyat mai (Pedarii). Al Senat corresponia el ratificar totes les propostes importants polítiques o administratives dels cònsols i altres magistrats que haguessin obtingut el vot afirmatiu del Comicis Assemblearis corresponents. Quan l'acte havia de ser executat com a part dels deures del magistrat no precisava ratificació senatorial. Encara que al principi les decisions del Senat van ser llamadas Consulis senatus que sententia, més tard els dictàmens del Senat van deixar de ser consultius i van adquirir força sent anomenats Senatus consultum i Senatus sententia. El cònsol havia d'obeir al Senat, doncs en cas contrari podia ser privat de fons, es podia nomenar un dictador, i altres mesures que donaven preeminència al Senat sobre els alts magistrats.                Corresponia al Senat decidir sobre els següents assumptes:

-Religiosos.

-Elecció de magistrats extraordinaris.

-Resolució de conflictes entre magistrats.

-Qüestions de policia.

-Alguns casos criminals que comportaven pena capital, quan l'acusat era perdonat, o era commutada la seva sentència, o bé era alliberat.

-Qüestions militars.

-Qüestions financeres.

-Negociacions amb Estats estrangers i firma de tractats després de la pau. El Senat havia d'aprovar els canvis territorials pactats pels Cònsols o altres magistrats amb l'enemic.

El Senat era convocat per qualsevol dels magistrats que podien consultar-li (principalment Dictadors, Cònsols, Prefectes de la ciutat, Pretors, Tribuns del poble i després Tribuns amb potestat consular). El convocant presidia la reunió. La convocatòria es feia be públicament per pregons (praecones) o per edictes, o bé per un avís a cada senador (era obligatori que tinguessin residència a Roma). A vegades en una reunió es convocava la següent. Els que no assistien sense causa (l'assistència era obligatòria) podien ser sancionats amb multa. Les reunions es celebraven en edificis públics, generalment en el Capitoli (Cúria Calabra), el Comitium (Cúria Hostilia després Cúria Julia) o el Temple de Júpiter Capitoli. Els Senadors permanecían asseguts i el president ocupava un lloc central sobre una cadira elevada. Les reunions no podien coincidir amb la celebració de comicis i duraven de sol a sol. Les votacions devien fer-se abans de l'ocàs. La sessió s'obria amb uns sacrificis religiosos consultant els auspicis. Els assumptes a tractar eren determinats per la presidència, però els religiosos tenien preferència.

 

 

Tornar-hi