Següent

Writer: el processador de textos (I)

Anterior

Portada

Índex general


Introducció


Què és l'OpenOffice?

OpenOffice.org és una suite ofimàtica de codi font lliure basada en la suite StarOffice de Sun Microsystems amb versions per a tots els sistemes operatius importants. Podeu obtenir més informació en els seus seus electròniques: OpenOffice.org (en anglès) i OpenOffice.org en espanyol. També hi ha una traducció del programa al català (OpenOffice.org en català).

Consta dels següents programes:

Ofeeix a més a més un llenguatge de macros, OpenOffice.org Basic, i una interfície gràfica de base de dades.

Avantatges d'OpenOffice.org

Per a l'usuari no expert OpenOffice.org ofeeix els avantatges següents:

Instal·lació

Descarrega la versió del programa (versió 3.01 en castellà) per al teu sistema operatiu i els diccionaris per a la correcció ortogràfica i instal·la'ls seguint les instruccions de les pàgines web.

La interfície gràfica de l'usuari

La interfície gràfica de l'usuari, o GUI, és el conjunt d'elements gràfics (finestres, menús, botons, etc.) que permeten l'interacció entre l'usuari i l'aplicació informàtica.

La il·lustració següent mostra la interfície gràfica d'usuari d'OpenOffice.org Writer tal com apareix en el meu ordinador en obrir l'exercici writer-03 sota el programari següent:

En Linux, la interfície gràfica segurament tindrà un aspecte diferent. També poden variar lleugerament alguns procediments.

Barra de títol de la finestra

Mostra el títol de la finestra (el títol del document i el nom de l'aplicació) i conté els botons de maneig de la finestra, com Maximizar/Minimizar, Restuarar i Cerrar.

Barra de menús

Permet accedir a tots els menús de l'aplicació i conté el botó de tancament del document quan hi ha un sol document obert.

Barres d'eines

Contenen símbols que permeten l'accés directe a les funcions més importants de l'aplicació. Són el que en altres aplicacions es coneix com a barres d'eines, però aquí aquest terme es reserva per a una barra de símbols específica. Per mitjà del menú Ver podem controlar quines barres estan visibles i quines romanen ocultes.

Els símbols que tenen una fletxeta verda obren un menú d'opcions en sostenir la pulsació del ratolí. Per exemple, el botó Pegar, depenent del contingut del portapapers, pot obrir les opcions següents:

Barra Standard

Conté funcions com Abrir archivo, Guardar documento, Copiar, Pegar, etc.

Barra de format

Hi ha moltes barres diferents per manejar tots els tipus d'objectes (text, taules, imatges, etc.) que suporta OpenOffice.org Writer. Per estalviar espai, es visualitzen totes en el mateix lloc; quan hi ha diverses disponibles, apareix un botó a la dreta per commutar les barres i seleccionar la barra que ens interessi. En l'il·lustració previa, el cursor es troba a la dreta de la paraula ratolí, que forma part d'una enumeració que està dins una taula, per la qual cosa, encara que només estigui visible la Barra de objetos de texto, polsant successivament el botó de commutació de barres, podem visualitzar la Barra de objetos de numeración y la Barra de objetos para tablas.

Barres d'objectes

Quan es fa doble-clic sobre alguns objectes surten diferents finestres per modificar aspectes concrets relacionats. Per exemple:

Regla

La regla permet controlar les dimensions del document i modificar ràpidament els marges, tabuladors, etc.

Barres de desplaçament de la finestra

Quan el document no cap en la finestra, aquestes barres permeten desplaçar-ho vertical i horitzontalment.

Botons de navegació

Permeten desplaçar-se ràpidament entre pàgines, objectes, resultats de recerques, etc.

Barra d'estat

Mostra informació sobre el document.

La informació de la il·lustració s'interpreta així:


Següent

Writer: el processador de textos (I)

Anterior

Portada

Índex general

Amunt