Següent

Writer: el processador de textos (II)

Anterior

Introducció

Índex general


Writer: el processador de textos (I)


Exercici 1

NB: Sobre les instruccions i gràfics

Crear un document

s'obrirà un document nou preparat per escriure el que vulguis .

Enganxar text

 1. Selecciona i copia el text amb ombreig:

  Informàtica o computació és la ciència del tractament automàtic de la informació mitjançant un computador (anomenat també ordinador i computadora). Entre les tasques més populars que ha facilitat aquesta tecnologia es troben: elaborar documents, enviar i rebre correu electrònic, dibuixar, crear efectes visuals i sonors, maquetació de fullets i llibres, manejar la informació comptable en una empresa, tocar música, controlar processos industrials i jugar.

 2. Prem sobre la icona corresponent de la barra de tasques de l'escriptori per activar el document nou d'OpenOffice.org Writer.
 3. Enganxa el text . Tens quatre formes diferents de fer-ho . Prova-les totes:

Desar el document

 1. Desa el document. Tens tres formes de fer-ho:
 2. Com es tracta d'un document nou, s'obrirà el quadre de diàleg Guardar com , on hauràs d'indicar el nom amb què vols guardar-lo. Guarda'l com writer-01.odt . Per a això, tecleja writer-01 al quadre de text Nombre (no cal posar l'extensió) i comprova que l'opció seleccionada al quadre Tipo sigui Documento de texto ODF (.odt) . en acabar prem el botó Guardar.

Exportar com PDF

El format PDF s'usa molt per compartir documents per a la seva visualització i impressió.

 1. Exporta el document com writer-01.pdf . Per a això, selecciona Archivo->Exportar en formato PDF .
 2. S'obrirà el quadre de diàleg Opciones PDF , on pots ajustar les opcions d'exportació. Polsa el botó Exportar i llest.

Tancar el document

Tancar l'aplicatiu

Observa que, per tancar l'aplicació, no cal tancar primer el document, de manera que en l'ús real no tindria gaire sentit realitzar aquests dos passos consecutivament, com ho fem aquí.

Exercici 2

Prova ara a repetir l'Exercici 1 amb un altre text.

 1. Selecciona el text amb ombreig i copia'l:

  Informàtica és un vocable inspirat en el francès informatique format per la conjunció de les paraules Information i Automatique , per donar idea de l'automatització de la informació que s'aconsegueix amb els sistemes computacionals. Aquesta paraula s'usa majorment a Espanya. Computació s'usa principalment a Amèrica.

 2. Crea un document de text nou.
 3. enganxa el text copiat.
 4. Desa el document com writer-02.odt.
 5. Exportal' com writer-02.pdf i deixa'l obert.

Exercici 3

Per fer aquest exercici primer has de descarregar writer-03 i guardar-ho amb aquest mateix nom a la teva carpeta. Es descarregarà molt ràpid perquè OpenOffice guarda els documents en format comprimit; en això és molt superior a Microsoft Office . Tant amb l'Internet Explorer com el Mozilla:

 1. Prem amb el botó secundari del ratolí (el dret en els ratolins per a destres) sobre l'enllaç i selecciona Guardar destino como
 2. Quan s'obri el quadre de diàleg, guarda'l en la teva carpeta personal amb el nom proposat (writer-03.odt).

Obrir arxiu

 1. Activa la finestra d'OpenOffice .org polsant sobre la icona corresponent de la barra de tasques i obre el fitxer que acabes de guardar. Tens tres formes de fer-ho:
 2. Al quadre de diàleg Abrir , selecciona l'arxiu i prem Abrir.

Ajustar l'escala

L'escala s'usa per ajustar la grandària de visualització en pantalla del document; com a norma general, desitjarem visualitzar la major quantitat de text possible mantenint la lletra ben llegible.

 1. Obre el quadre de diàleg Escala . Tens tres formes de fer-ho.
 2. Selecciona el valor desitjat --un percentatge, Ancho de página , etc.- i prem Aceptar . El valor seleccionat és un atribut del document , s'emmagatzema quan es desa el document. Els valors de percentatge seleccionen una escala fixa: el document s'obrirà sempre a l'escala seleccionada; les opcions Ancho de página , Toda la página i Óptimo , ajustaran l'escala perquè es visualitzi tot l'ample de la pàgina, etc. , independentment de la grandària de la finestra

Seleccionar, esborrar i desfer

El document que acabes d'obrir (writer-03) conté explicacions per seleccionar, esborrar i desfer, i un exercici pràctic. Estudia les explicacions i fes l'exercici.

Exercici 4

Copiar, tallar i pegar; arrossegar i deixar anar

Descarrega el document writer-04 i guarda'l en la teva carpeta personal amb aquest mateix nom. Obre'l, estudia les explicacions i fes els exercicis que conté.

Exercici 5

Descarrega els documents writer-05 i writer-05.pdf i guarda'ls en la teva carpeta personal sense canviar-los el nom; estudia l'apartat següent sobre el format dels caràcters i fes l'exercici. Has de formatar el primer document perquè resulti el més semblat possible al segon: obtindràs un esperpent tipogràfic, un exemple gairebé perfecte del que no has de fer. Es tracta simplement d'un exercici per aprendre a manejar els formats; als que desitgeu iniciar-vos en el subtil art de la tipografia, us recomano la pàgina Textos impecables de l'excel·lent Manual de diseño digital de Joan M. Mas.

Format de caràcter

Són propietats del format dels caràcters totes aquelles característiques del document que afecten, o poden afectar, a una extensió de text inferior al paràgraf. Per exemple, la grandària de la font pot variar dins el paràgraf: és, per tant, una propietat del format dels caràcters.

Entre les propietats aplicades més sovint destaquen les següents:

Podem considerar tres mètodes per donar format als caràcters : amb el menú, amb la barra d'objectes i amb el teclat. En tots els casos:

 1. Selecciona primer el text a què desitges aplicar el format; si no selecciones res , el format s'aplicarà a la paraula on estigui situat el cursor.

 2. Aplica el format emprant el mètode que et resulti més còmode o que estigui disponible (hi ha propietats de format que no es poden aplicar per mitjà de la barra d'objectes ni del teclat)

Ja pots començar a fer l'Exercici 5 ; tingues en en compte aquestes orientacions:

Exercici 6

Descarrega els documents writer-06 y writer-06.pdf i guarda'ls en la teva carpeta personal sense canviar-los el nom; estudia els apartats següents sobre el format de paràgrafs i pàgines i fes l'exercici. Has de formatar el primer document perquè resulti el més semblat possible al segon.

Format de paràgraf

Són propietats del format del paràgraf totes aquelles característiques del text que, sense ser necessàriament comuns a tota la pàgina, afecten extensions de text superiors al caràcter i la paraula. Per exemple, no té sentit parlar de l'espai interlineal d'una paraula o un caràcter, però tampoc és aquesta una característica de la pàgina, ja que una mateixa pàgina pot tenir paràgrafs amb diferents espais interlineals. Es tracta, doncs , d'una propietat del format del paràgraf.

Entre les propietats aplicades més sovint destaquen les següents:

Podem considerar tres mètodes per donar format als paràgrafs : amb el menú, amb la barra d'objectes i amb el teclat. En tots els casos:

 1. Selecciona primer els paràgrafs a què desitges aplicar el format; si no selecciones cap, el format s'aplicarà al paràgraf on estigui situat el cursor.
 2. Aplica el format emprant el mètode que et resulti més còmode o que estigui disponible (hi ha propietats de format que no es poden aplicar per mitjà de la barra d'objectes ni del teclat).

Format i estils de pàgina

Són propietats del format de pàgina les següents:

Òbviament, tot processador de textos ha de permetre aplicar formats diferents de pàgines o grups de pàgines diferents. OpenOffice . org Writer ho fa de forma molt eficient per mitjà dels estils de pàgina. Es tracta d'una col·lecció personalitzable de formats predefinits, organitzada de manera que cada pàgina del document s'associa a un d'aquests formats i només un; si modifiquem un estil de pàgina, les modificacions es traslladaran a totes les pàgines a ell associades. Per defecte, totes les pàgines d'un document nou s'associen a l'estil Predeterminat.

Per modificar l'estil de página associat a la pàgina actual (la pàgina on es troba el cursor , no el punter del ratolí)

 1. Obre el quadre de diàleg Estilo de página. Hi ha tres formes d'obrir-lo:
 2. Al quadre de diàleg Página selecciona els formats que desitges aplicar. Observa que s'accedeix a les diferents propietats a través de vuit fitxes diferents. Polsa el botó Ayuda per obtenir informació sobre les propietats. Prem Aceptar per aplicar el format i tancar el quadre de diàleg.

Per aplicar un estil de pàgina a la pàgina actual:

 1. Si no està visible l'Estilista , polsa el botó Mostrar/ocultar Estilista de la barra de funcions per visualitzar-ho.

 2. En la finestra de l'Estilista, prem el botó Estilos de página.

 3. Fes doble-clic en l'estil que vulguis aplicar

Ja pots començar a fer l'Exercici 6 ; tingues en en compte aquestes orientacions:

Important: Guarda bé l'exercici realitzat: el necessitaràs més endavant.

Exercici 7

Escombraria tipogràfica

Es considera escombraries tipogràfica l'ús repetit de la barra espaiadora, del tabulador i de la tecla Entrar per donar format a un document. Exemples corrents d'escombraries tipogràfiques són inserir espais per centrar un títol, o línies per passar a una pàgina nova. En ambdós exemples la permanència del format desitjat depèn que no es modifiqui res el text. Així, si augmentem la grandària de la font del títol, aquest deixarà d'estar centrat; si suprimim una frase, el paràgraf que havia de començar una pàgina figurarà al final de l'anterior.

En el primer dels exemples anteriors, el format correcte s'aconsegueix aplicant el format de paràgraf centrat. En el segon, es pot aconseguir aplicant un format de paràgraf amb salt de pàgina al davant al paràgraf que ha de començar la pàgina nova, però també es pot inserir un salt de pàgina independent del format de paràgraf.

Inserir salts

Fes l'Exercici 7 . Descarrega el document writer-07 i guarda'l en la teva carpeta personal sense canviar-li el nom. Obre'l i formata'l correctament, eliminant les escombraries tipogràfiques, de manera que l'aspecte final sigui similar o millor a l'inicial. Tingues en compte aquestes orientacions:


Següent

Writer: el processador de textos (II)

Anterior

Introducció

Índex general

Amunt